Overbrugging coronacrisis voor kunstenaars en organisaties in de cultuursector

Herstel Cultuurkrediet

Het is helaas niet langer mogelijk om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen. De uiterste datum voor aanvragen was 1 december 2020.


Wat is een Herstel Cultuurkrediet?

Een Herstel Cultuurkrediet is een renteloze lening vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro voor kunstenaars en organisaties actief in de cultuursector. Het krediet wordt aangewend om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen. Het is een lening met een looptijd van maximum 6 jaar en er is vrijstelling van aflossing tot maximum 1 jaar mogelijk. Het vergt geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie.

Het Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen tot 1 december 2020.

Voor wie?

De Herstel Cultuurkredieten zijn er voor kunstenaars en andere professionele actoren actief in de cultuursector die niet (meer) in aanmerking komen voor bankfinanciering en de bestaande federale en Vlaamse steunmaatregelen omtrent kredietverlening in kader van de coronacrisis.

Zowel individuele kunstenaars als organisaties komen in aanmerking. Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (SBK) of kleine vergoedingsregeling) zijn welkom.

Deze kredietvorm is bestemd voor kunstenaars en organisaties actief in de sectoren opgenomen in het kunstendecreet: de audiovisuele sector, boekenvak, vormgeving, gaming, beeldende kunsten, nieuwe mediakunst, podiumkunsten, muziek, architectuur, cultureel roerend erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten.

Waarvoor kan je een Herstel Cultuurkrediet gebruiken?

Je gebruikt het krediet om de gevolgen van de coronacrisis te overbruggen voor bestaande activiteiten die voor de crisis leefbaar waren. Enkele voorbeelden: opvangen van een tijdelijk tekort aan cash of liquide middelen, investeringen of werkingsmiddelen voor de heropstart van je activiteiten, investeringen in herstelmaatregelen, enz..

Voor nieuwe initiatieven doe je nog steeds een aanvraag voor een regulier Cultuurkrediet.

Wat zijn de voorwaarden?

Je moet aan enkele basisvoorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • Een Herstel Cultuurkrediet kan je aanvragen wanneer je geen toegang (meer) hebt tot bankfinanciering en indien je niet in aanmerking komt voor de Achtergestelde Lening van PMV n.a.v. de coronacrisis.
  • Je kan enkel een Herstel Cultuurkrediet aanvragen voor een bestaande activiteit of organisatie die voor de crisis leefbaar was. Dat betekent dat je activiteit opgestart is vóór 1 april 2020.
  • Om een Herstel Cultuurkrediet aan te vragen mag je geen achterstallen hebben bij de belastingen, BTW of sociale zekerheidsbijdragen.
  • Een Herstel Cultuurkrediet kan je combineren met een reeds lopend regulier Cultuurkrediet of elke andere vorm van financiering.
  • Herstel Cultuurkredieten kunnen aangevraagd worden tot 1 december 2020.  Opgelet, je aanvraag moet ontvankelijk zijn. Dat  betekent ook dat de ontvangen informatie in de aanvraag volledig moet zijn om de kredietanalyse te kunnen starten. Hefboom bepaalt of hieraan is voldaan.

Over de Herstel Cultuurkredieten

CultuurKredietDeze vorm van aanvullende financiering kadert in het beleid van de Minister van Cultuur en de Vlaamse Regering om de cultuursector te ondersteunen n.a.v. de COVID19-crisis. De Vlaamse Regering duidde Hefboom aan als financiële partner voor de ontwikkeling en realisatie van de Herstel Cultuurkredieten.