Europadag van de Sociale Economie – 21 januari 2016

Hou donderdag 21 januari 2016 alvast vrij in je agenda voor de Europadag van de Sociale Economie.

eu-flagVier jaar geleden besloot de Europese Commissie de bakens te verzetten: onder de noemer ‘Social Business Initiative’ was de ambitie om een ecosysteem te creëren waarin de sociale economie kan floreren. op 21 januari maken we de balans op, en kijken we in de toekomst. Wil je horen of je in aanmerking komt voor Europese subsidies, of hoe je beter kan inspelen op overheidsopdrachten? We schotelen je bevlogen sprekers en praktische workshops voor.

Meer info: http://www.socialeeconomie.be/Europadag