Dit heb je gemist tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Hefboom

Op 9 juni 2020 vond de Algemene Vergadering van Hefboom cv plaats. Dit gebeurde gezien de omstandigheden voor het eerst digitaal via online videoconferentie. Gelukkig hadden wij hier al ervaring mee. Kon je er niet bij zijn? Geen probleem, we delen graag met jou de belangrijkste thema’s die aan bod kwamen.

Met uw centen konden we opnieuw het verschil maken.

Met ons Financieringsaanbod dat een positieve maatschappelijke impact nastreeft konden we op verschillende terreinen het verschil maken met bijna 6 miljoen euro aan nieuwe financieringen.

Met onze financiering van sociale economie initiatieven maakten we de creatie van enkele honderden sociale en duurzame tewerkstelling mee mogelijk. Onze investeringen in sociale en inclusieve huisvesting dragen bij tot betaalbare woningen voor honderden kansarme gezinnen, individuen en andersvaliden.

Heel wat initiatieven in de sector van zorg en welzijn, kansarmoede en gelijke kansen konden rekenen op onze kredietverlening om een financieel duurzame werking uit te bouwen. Ook organisaties en ondernemingen actief in de circulaire economie, ecologische innovatie en duurzame landbouw vonden de weg naar Hefboom voor financiering.

Met 51 microkredieten in 2019 realiseerde we tewerkstelling voor kwetsbare micro-ondernemers. In het eerste volledige werkjaar van onze Cultuurkredieten financierden we voor 900.000 euro initiatieven van kunstenaars en andere professionele spelers in de cultuursector.

Hernieuwde focus binnen de afdeling Advies

Organisaties veranderen mee op het ritme van de snel veranderende samenleving. Hefboom Advies geeft de transitie naar een sociale en duurzame samenleving mee vorm. We doen dit vanuit een holistisch mens- en wereldbeeld. We hanteren een integrale aanpak en een positieve benadering. We dragen participatie hoog in het vaandel en werken samen aan concrete resultaten.

Er vond een sterke groei en hernieuwde focus plaats binnen de afdeling Advies. Dit was vooral zichtbaar in de sectoren welzijn, zorg en arbeidsmarktbeleid. Het Adviesteam werd daarom in 2019 uitgebreid met nieuwe collega’s Rudi, Tom en Steven. Een klavertje vier is sinds dit jaar het symbool van onze activiteiten. Elk deelblaadje geeft thematisch weer op welke manier we organisaties en netwerken begeleiden:

▲ ondersteuning bij het uittekenen van een strategie en beleidsplan. We hebben hierbij aandacht voor effectiviteit, werkbaarheid en het wendbaar kunnen inspelen op wat zich in de omgeving aandient.

▲ begeleiding van veranderingsprocessen en het introduceren van innovatieve werk- en organisatievormen. We werken op maat van de behoeften van organisaties, maar durven ook uitdagen.

▲ advies over zakelijke en financiële aspecten. We ontwikkelen ook onze expertise op het vlak van innovatieve businessmodellen die economische, ecologische en sociale aspecten integreren.

▲ coaching bij transitieprocessen en het vaststellen van maatschappelijke impact.

In 2019 voerde Hefboom 71 adviesopdrachten uit. Voor meer info over de concrete projecten die we begeleid hebben kan je terecht bij Hefboom Advies. 

Stevige uitbreiding aan klanten bij dienstverlening

Dienstverlening voor coöperatieven kende een stevige uitbreiding aan klanten en een positieve omzet evolutie. In totaal zijn 15 coöperaties klant, met name actief in de hernieuwbare energiesector. Dienstverlening biedt ook ondersteuning aan de projectwerking en administratie van verschillende organisaties.

Belangrijke besluiten die genomen zijn

Tijdens en voor deze virtuele AV  kon (o.a. via volmachten) gestemd wordenDe vergadering heeft ingestemd met de volgende punten:

  • Géén dividenduitkering (0%) te doen.
  • De jaarrekening goed te keuren.
  • Kwijting te verlenen aan de bestuurders. De Raad van Bestuur (RvB) nam in 2019 afscheid van enkele bestuurders maar mocht er ook nieuwe verwelkomen.
  • Tot slot kreeg ook  de Commissaris-Revisor, Dhr. Peter Lenoir (Partner, Mazars cv) kwijting voor z’n werk. Het verslag van de commissaris is zonder voorbehoud.

Een eerste blik op 2020

In 2020 wordt verder ingezet op onze commerciële werking en communicatie om de klanten en (aspirant) coöperanten van Hefboom beter te bereiken. Ook zal een inspanning gedaan worden voor een nieuwe kapitaalwerving. In 2019 werd een start gemaakt aan de meting van de impact van onze eigen activiteiten. Dit zal in de loop van 2020 samengevat worden in een Common Good Matrix – rapport.

Ook Hefboom ontsnapt niet aan Corona, met uitdagingen én opportuniteiten. We verwachten in 2020 dat de crisis ook een financiële impact zal hebben op onze werking. Zo zijn er kredietklanten die moeilijkheden ondervinden met de terugbetaling van hun krediet. Enkele collega’s van de afdeling Advies zijn gedeeltelijk op technische werkloosheid gezet maar dankzij de flexibele inzet op andere afdelingen kon dit tot een minimum beperkt worden.

Evenzeer heeft de COVID-19 crisis geleid tot een versnelde digitalisering binnen verschillende diensten. Hefboom had reeds ervaring met thuiswerken maar deze crisis leerden ons dat we gerust nog een stap verder kunnen gaan.

Op onze website vind je het jaarverslag en de revisorenverslagen terug: Documenten en Downloads

Hulp nodig bij het organiseren (hosten) van je online vergadering? Neem dan hier een kijkje.

Nog vragen of suggesties? Laat van je horen. Mail naar hefboom@hefboom.be of bel ons: +32 (0)2 205 17 20. We beantwoorden je vragen met plezier