De coöperatieve waarden in beweging

België kent een lange traditie in coöperatief ondernemen, al sinds het midden van de 19de eeuw. Ondertussen heeft het coöperatief ondernemerschap een prominente plaats in ons economisch leven ingenomen. Vandaag gaan in het publieke en politieke debat stemmen op om de erkenning voor de coöperaties aan te passen aan de nieuwe maatschappelijke normen en waarden. Daarbij zijn goede voorbeelden uit binnen- en buitenland belangrijk als houvast.

De Nationale Raad voor de Coöperaties (NRC) gaf aan de hand van enkele goede voorbeelden tijdens een seminarie op 11 februari ll. aan welke weg kan ingeslagen worden voor de verdere ontwikkeling van waarden-gedreven coöperaties. Febecoop organiseerde op 26 maart een stakeholdersdialoog over de principes die momenteel gevolgd worden en welke in de toekomst kunnen gehanteerd worden.

Hefboom neemt in dit debat een vooraanstaande plaats in. Niet alleen is Hefboom cvba zelf een coöperatieve vennootschap, de organisatie neemt een prominente plaats in door participaties in tientallen coöperaties in Vlaanderen. Hefboom neemt ook talrijke bestuursmandaten op, geeft eerstelijnsadvies, verleent financiering en biedt operationele ondersteuning. Dat laatste behelst de administratieve afhandeling en opvolging van het aandeelhouderschap, maar ook advies bij het beheer ervan en inhoudelijke input voor de communicatie van die coöperaties naar de buitenwereld toe.

Hefboom cvba en de door haar ondersteunde coöperaties tonen hoe de coöperatieve principes en waarden op een haalbare manier in de praktijk kunnen worden gebracht. De praktijk bewijst dat mooie resultaten kunnen gehaald worden, met een belangrijke bijdrage aan een duurzame samenleving en tegelijk een belangrijke meerwaarde voor de aandeelhouder. Wij geloven dat de coöperatieve ideeën springlevend zijn en nog een mooie toekomst hebben in België én in Europa.