Hefboom ontwikkelt cultuurkredieten en kunstkoopregeling

Vlaamse Regering keurt beheersovereenkomst goed met Hefboom

cultuurkredieten

De Vlaamse Regering heeft de beheersovereenkomst goedgekeurd met Hefboom die de uitbouw mogelijk zal maken van de kunstkoopregeling en cultuurkredieten voor professionelen.

Deze samenwerking kadert in het beleid van de Minister van Cultuur Sven Gatz om het ondernemerschap in de cultuursector te stimuleren.

De Vlaamse Regering koos voor Hefboom als financiële partner voor de ontwikkeling van twee soorten producten: professionele cultuurkredieten tot maximum 100.000 euro en de kunstkoopregeling. Die regeling geeft consumenten de mogelijkheid om bij erkende kunsthandelaars met een rentevrije lening een kunstwerk aan te kopen van een levend kunstenaar.

Voor de professionele kredieten zal Hefboom nauw samen werken met het Cultuurloket. Samen met het Cultuurloket zal Hefboom de cultuurkredieten promoten. Daarnaast zal er ook begeleiding en advies aangeboden worden door het Cultuurloket om dossiers financieringsrijp te maken.

Kunst in Huis verzorgt het kwaliteitskader van de kunstkoopregeling. Dit houdt bijvoorbeeld de uitwerking in van een selectieprocedure voor de aanbieders, een aanvraagsysteem en een marketingplan. Kunst in Huis zal ook samen met Hefboom de kopers en verkopers ondersteunen.

De komende maanden zal Hefboom samen met de verschillende partners werken aan de ontwikkeling van deze nieuwe aanvullende financieringsvormen voor de culturele sector.

“Culturele ondernemers vinden de laatste twee jaar steeds beter de weg naar Hefboom. In de culturele sector zijn heel wat social en non-profitorganisaties actief. Dat is ook zo in de sociale en de welzijnssector, waar Hefboom al langer voeling mee heeft. Culturele organisaties streven ook eerder een positieve maatschappelijke impact na dan louter financieel rendement. Hefboom zet dan ook graag mee de schouders onder deze nieuwe aanvullende financieringsvormen voor de culturele sector.”

Piet Callens, verantwoordelijke Hefboom financiering

Het volledige persbericht vind je op de website van de de Minister van Cultuur.

Vragen? Neem contact op met Hefboom