Corporate governance en andere projecten van Hefboom Advies in 2017

Naast de talrijke adviesopdrachten werkt Hefboom Advies ook mee aan projecten waarvoor zowel Vlaamse als Europese overheden partners zoeken. Een belangrijk project voor 2017 wordt alvast het Professionaliseringstraject ‘corporate governance’ in de sociale economie.

Aandeelhouders Hefboom corporate governance

Een complexe en snel evoluerende maatschappelijke context daagt het management en bestuurders van sociale economiebedrijven uit om zich steeds opnieuw te bevragen over wat ‘goed besturen’ (corporate governance) betekent. Het integreren en realiseren van basisprincipes zoals voldoende bezig zijn met missie en doelstellingen, het werken aan een goed samenspel tussen management en bestuur, aandacht voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, een duurzaam financieel beleid, kwaliteit van de interne en externe relaties, … dienen steeds opnieuw deel uit te maken van besluitvorming. Maar hoe doe je dat? Dat kom je te weten via het Professionaliseringstraject ‘corporate governance’ in de sociale economie.

Lees meer

Daarnaast werkt Hefboom Advies ook mee aan een transnationaal project voor de integratie en inburgering van vluchtelingen op de Europese arbeidsmarkt, via duurzame mentoring en mentoringmodellen. Hefboom doet dat samen met Vlaamse partners en met organisaties uit Zweden, Duitsland en Finland.

Hefboom Advies werkt ook mee aan een ondersteuningstraject voor de professionalisering van de coaches van de Starterslabo’s. De coaches van de Starterslabo’s zijn een belangrijke schakel voor het begeleiden van kandidaat ondernemers. Ze dragen bij tot het succesvol opzetten en uitbouwen van een duurzame onderneming.

Hefboom Advies gaat alvast een boeiend 2017 tegemoet.