Coöperatie De Landgenoten kan op veel belangstelling rekenen

Ook voor de sector van coöperatieve ondernemingen is Hefboom een belangrijk steunpunt.

Hefboom verstrekt eerstelijnsadvies rond de meest courante vragen en problemen waarmee startende coöperaties te maken hebben (het statuut, de oprichting, het bestuur, de werking, de werving van kapitaal, de samenwerking met vennoten).

Hefboom zorgt ook voor praktische dienstverlening, bijvoorbeeld via administratieve en logistieke ondersteuning, de ontwikkeling van een softwareapplicatie voor het beheer van de aandeelhoudersrelaties, …

Minder bekend is dat Hefboom ook financieel participeert in coöperaties. Op die manier ondersteunt Hefboom de oprichting en de ontwikkeling van coöperatieve ondernemingen.

Enkele voorbeelden:

Aspiravi Samen
Aspiravi Samen cvba investeert in de sector van de hernieuwbare energie en het promoten van die hernieuwbare energie (windenergieprojecten, biomassa-­installaties en biogasmotoren).
Hefboom participeert in de cvba en staat in voor de aandeelhoudersadministratie en ­communicatie, de organisatie van de algemene vergadering, …

Limburg wind
Limburg Wind is de coöperatieve vennootschap die opgericht werd door Aspiravi, Hefboom, de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het Limburgs Klimaatbedrijf Nuhma.
Hefboom participeert in de cvba en staat in voor de aandeelhoudersadministratie en ­communicatie, de organisatie van de algemene vergadering en de aandeelhoudersactiviteiten.

De Landgenoten
Voor startende landbouwbedrijven of boerderijen die willen uitbreiden, is de dure grondprijs een rem. De Landgenoten cvba wil daar wat aan doen. Als biogrondfonds verwerft de coöperatie financiële middelen via aandelen en giften. Daarmee koopt zij landbouwgrond aan. Vervolgens verleent zij betaalbare en duurzame gebruiksrechten op deze gronden aan biologische landbouwbedrijven. Zo geeft De Landgenoten cvba groeikansen aan duurzame boerderijen met een maatschappelijke en ecologische meerwaarde.
Hefboom is medeoprichter van De Landgenoten en heeft de startende coöperatie met advies bijgestaan. Hefboom was nauw betrokken bij de opmaak van de statuten en gaf raad over de bepalingen van het aandeelhouderschap en over de oprichtingsprocedure. Hefboom is aandeelhouder, oefent een bestuursmandaat uit en verzorgt de administratie en de dienstverlening voor de aandeelhouders.

Inclusie Invest
Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap die aangepaste woonvormen bouwt voor mensen met een beperking. De cvba wil zo een steentje bijdragen aan de afbouw van de wachtlijsten: 5000 mensen met een beperking wachten namelijk op een aangepaste woning.
Hefboom participeert in de cvba en staat in voor de aandeelhoudersadministratie en -communicatie.

Limburgs Klimaatfonds
Het Limburgs Klimaatfonds werd opgericht door de investeringsmaatschappij LRM, het Limburgs klimaatbedrijf NUHMA en de coöperatieve LIMCOOP. Het is een coöperatieve vennootschap met als doelstelling particulieren, verenigingen, bedrijven en organisaties te verenigen die investeren in klimaatvriendelijke projecten. Hefboom stond de initiatiefnemers bij met advies bij de oprichting van de coöperatieve vennootschap, en blijft op regelmatige basis de raad van bestuur bijstaan als adviseur.