Transitie en maatschappelijke impact

Van missie naar concrete realisaties

Ook organisaties stellen zich wel eens grote levensvragen. Omdat ze het zelf willen of omdat een financier of andere stakeholder hen hiertoe uitnodigt. 

  • Hoe zet ik mijn missie om in concrete realisaties?
  • Welke rol neemt mijn organisatie in de wereld op?
  • Welke steen willen we verleggen?

Sommige organisaties staan in de rivier en spelen met de stroom van het water om de dienstverlening aan hun klanten te verbeteren. Andere graven nieuwe kanalen, trekken rivierkronkels recht of maken er bij, en willen systemen, beleid of gemeenschappen veranderen. Elke verandering heeft effect. Op korte termijn, maar ook voor de volgende generaties, op de klant en op zijn ruimere omgeving. Hefboom is een reisgezel op deze tocht. We helpen je om duurzame keuzes expliciet te maken, samen met je stakeholders binnen en buiten je organisatie en sector.

Impact zichtbaar maken en communiceren

We maken impact bevattelijk en ondersteunen je bij het meten, zichtbaar maken en communiceren van jouw maatschappelijke meerwaarde. Wie streeft naar duurzaamheid vindt in Hefboom een actieve medestander. We zoeken mee en dagen uit. We adviseren en faciliteren. En we weten: als de richting goed zit, komt de energie vanzelf.

Interesse? Mail ons: Adviesteam@hefboom.be