Theory of change opmaken en sociale impact vaststellen

Theory of change en sociale impact

Een Theory of Change (ToC):

  • is een raamwerk dat omschrijft welke veranderingen een organisatie wil realiseren, hoe ze dat wil doen en wat daarbij de onderliggende aannames zijn.
  • focust eerst op welke veranderingen een organisatie nastreeft (het doel) en buigt zich daarna over wat daarvoor de noodzakelijke interventies en activiteiten zijn.
  • maakt een onderscheid tussen verwachte veranderingen op korte termijn, gewenste veranderingen op middellange termijn en gehoopte veranderingen op lange termijn.
  • is een proces dat aannames expliciet maakt en legt de rationaliteit bloot achter voorwaarden en interventies.
  • Een ToC daagt uw organisatie uit om grondig na te denken over wat je wil bereiken en over hoe de activiteiten/interventies daartoe bijdragen. Door aannames bloot te leggen, voedt een ToC ook een diepgaand gesprek over (vaak impliciete) vooronderstellingen en overtuigingen die aan de basis liggen van de geformuleerde doelstellingen en de uitgevoerde interventies. Bij het opmaken van een theory of change wordt ook duidelijk welke vooronderstellingen en overtuigingen gedeeld worden en welke niet.

Bij het opmaken van een ToC ga je ook na welke de impact is die jouw organisatie wil hebben. Hefboom begeleidt je ook bij het verkennen en kiezen van (laagdrempelige) methodes om jouw impact vast te stellen, en kan samenwerking faciliteren met onderzoeksinstellingen.

Interesse? Mail of bel ons: valerie.carrette@hefboom.be, 0479/98.38.51.