Kwaliteit door voortdurend verbeteren en optimale processen

Procesverbetering en kwaliteit

Meer en meer worden medewerkers actief betrokken bij het proces van organiseren. Kwaliteitsprogramma’s zijn hierin een voorloper. In het kwaliteitsdenken worden medewerkers beschouwd als mensen met een vrije wil, eigen overtuigingen, een eigen mening, emoties en creativiteit. Medewerkers zijn hierop aanspreekbaar om de kwaliteit van hun werk te verbeteren.

“Zelf heb ik meerdere bedrijven opgestart, die ervaring neem ik mee in mijn begeleiding.”

Herman Janssens, externe consultant Hefboom

Hefboom onderzoekt samen met jou hoe processen geoptimaliseerd kunnen worden. Hierbij linken we activiteiten aan relaties. Processen en procedures zijn geen doel op zich, maar een hulpmiddel om activiteiten naar een gemeenschappelijk doel te sturen. We helpen mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen handelen. Medewerkers die zichzelf aansturen, zoeken naar mogelijkheden om een waardevolle bijdrage te leveren aan de context waar ze deel van uitmaken. Zo werken ze aan continue verbetering en garanderen ze kwaliteit.

Interesse? Mail of bel ons: jo.jespers@hefboom.be, 0498/74.60.38.

“Met de hulp van Hefboom zijn we erin geslaagd om duidelijk te benoemen welke processen anders kunnen, welke verantwoordelijkheden bijvoorbeeld naar de begeleiders en onze doelgroepenmedewerkers doorgeschoven kunnen worden.”

Ken Swolfs, secretaris VZW De Sprong

Lees meer