Onze aanpak

Hefboom Advies zorgt er mee voor dat jij je doelstellingen beter kan realiseren. Dit doen we met holistische, resultaatsgerichte, participatieve en positieve aanpak. 

Holistisch, Hands-on en Betrokken

Holistisch betekent dat we organisaties als geheel benaderen. Ook al werken we aan een deelgebied van de werking; we verliezen de organisatie niet uit het oog. We erkennen de samenhang tussen inhoudelijke, vormelijke en zakelijke aspecten en houden daar rekening mee in advies en begeleiding. We werken hands-on en resultaatgericht. We spreken vooraf af wat er opgeleverd wordt en wanneer en maken ons advies concreet en bruikbaar. Zo kan je de voortgang bewaken en waar nodig bijsturen.

Participatie

Onze participatieve aanpak vertrekt van een groot vertrouwen in de “collectieve wijsheid” in organisaties. We brengen verschillende perspectieven samen en geven die een stem. Zo worden nieuwe mogelijkheden zichtbaar. Draagvlak en betrokkenheid zijn essentiële bouwstenen voor verandering.

Waarderend onderzoeken

We gaan graag op zoek naar de positieve krachten in een organisatie. We waarderen wat werkt en willen dat versterken. We bouwen verder op wat goed gaat en verkennen van daaruit nieuwe opportuniteiten. We erkennen moeilijkheden en problemen maar zijn vooral geïnteresseerd in de kansen en de mogelijkheden.
 
Goed om weten:

  • We stemmen de wederzijdse verwachtingen met jou af en we maken duidelijke afspraken over timing en taakverdeling.
  • We nemen het roer niet over. We ondersteunen het proces, brengen expertise in en confronteren als het moet. De klant bepaalt de koers en de bestemming.
  • Soms werken we rechttoe, rechtaan. We zetten werkvormen in wanneer ze het proces ondersteunen. Die kunnen heel divers zijn. We zijn niet met één aanpak getrouwd.
  • Jouw organisatie is uniek en dus kiezen we steeds voor een aanpak op maat. Na een verkenning van je vraag, mag je van ons een duidelijke offerte verwachten. Als we het eens zijn, gieten we alle afspraken in een adviesovereenkomst.
  • Onze wortels en expertise liggen bij sociale en duurzame ondernemingen. We zijn er voor iedereen die wil bijdragen aan een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving.

Interesse? Mail ons: Adviesteam@hefboom.be