Beleidsplanning en strategie

Een krachtige missie, heldere visie en realistisch meerjarenplan

Hefboom ondersteunt graag bij het formuleren van een inspirerende missie, een ambitieuze strategie en een realistisch meerjarenplan. Vooral als jij – net als wij – veel belang hecht aan een participatieve aanpak waarin alle stakeholders echt betrokken zijn. 

Als sociale organisatie werk je vanuit een krachtige missie en een heldere visie. Dat drijft je organisatie en de mensen die ermee verbonden zijn. Om die missie waar te maken heb je een strategie en een meerjarenplan nodig waarin je haarfijn aangeeft hoe je aan de slag gaat.

De juiste tools en modellen

Hefboom neemt met plezier het proces voor haar rekening. Ook als de overheid meekijkt, bewaken we dat (vorm-) verwachtingen ingelost worden. We leiden je van een omgevingsanalyse, over krachtige doelstellingen, naar handige prestatie-indicatoren. Aan modellen geen gebrek: theory of change, appreciative inquiry, SWO-ART, business canvas… We zetten de tools in die voor jullie proces het meest gepast zijn.

Interesse? Mail ons: Adviesteam@hefboom.be