Vraag een adviespremie aan en recupereer de helft van de kosten van een adviesopdracht bij Hefboom

Adviespremie voor adviesopdrachten van Hefboom

Via de adviespremie van de Vlaamse overheid recupereren erkende sociale economie-organisaties (een deel van) de kostprijs van een adviesopdracht.

WSEAls je een erkende onderneming bent binnen de sociale economie en een beroep doet op Hefboom kan je een subsidie ontvangen voor het inwinnen van managementadvies. Sinds 1 januari 2017 is de regeling vernieuwd en vereenvoudigd.

Premie van 50%

 • Voor consultancy, audits en coaching krijg je een premie van 50 % van de kostprijs met een plafond van € 10.000. Er kan één managementadvies per twee kalenderjaren aangevraagd worden.
 • Is uw onderneming financieel of economisch verlieslatend, dan kan de minister uw onderneming een specifieke managementondersteuning opleggen. Een eerste schijf van € 10.000 wordt volledig terugbetaald door de overheid, een tweede schijf van € 10.000 wordt voor de helft terugbetaald. Hefboom kan deze specifieke managementondersteuning uitvoeren.

Wanneer hebt je recht op een adviespremie?

Er gelden volgende voorwaarden:

 1. Je organisatie is door de Vlaamse overheid erkend als:
  • invoegbedrijf
  • maatwerkbedrijf (sociale of beschutte werkplaats)
  • initiatief lokale diensteneconomie
 2. Je organisatie kan geen beroep doen op de KMO-portefeuille omdat ze een vzw- of publiekrechtelijk statuut heeft.
 3. Je organisatie mag geen onderneming in moeilijkheden zijn, geen achterstallige schulden hebben bij de RSZ, geen beslissing tot terugvordering van steun hebben ontvangen of geen steundossier voor specifieke managementondersteuning hebben ingediend in hetzelfde jaar.
 4. Indien je een grote onderneming bent: in de laatste drie belastingsjaren geen 200.000 euro de minimis-steun hebben ontvangen.
 5. Coöperaties zijn uitgesloten van deze subsidie en kunnen een beroep doen op de KMO-portefeuille.

Alle informatie over de nieuwe regelgeving (januari 2017) vind je op: www.werk.be/managementadvies