Project ‘Effectief hulpverlenen met goesting’

esf-investeert-in-je-toekomstDit project wordt gefinancierd door ESF-Vlaanderen in het kader van de projectoproep ‘Innovatie door adaptatie’.

Samen met het Vlaams Welzijnsverbond, de federatie voor sociale ondernemingen (SOM) en LUCAS – Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy (KU Leuven) ontwikkelt Hefboom voor professionals uit de welzijnssector een praktijktool die bijdraagt tot een grotere werktevredenheid en effectieve hulpverlening. De sociale professional handelt in een sterk veranderend welzijnslandschap. Effectief hulpverlenen in het welzijnswerk vraagt dat professionals accuraat inspelen op de behoefte aan ondersteuning en zorg. Tegelijkertijd is aandacht nodig voor meer werkbaar werk voor sociale professionals. Immers uit de werkbaarheidsmonitor blijkt dat jobs in de welzijnssector vaak emotioneel belastend zijn en een hoge werkdruk en werkstress kennen. Sociale professionals hebben ook behoefte aan autonomie en ondersteuning van leidinggevenden.

Voor meer informatie over dit project kan je het document “Effectief hulpverlenen met goesting” downloaden.