Goed Bestuur voor sociale economie ondernemingen en coöperaties

Professionaliseringstraject ‘corporate governance’

voor sociale economie ondernemingen en coöperaties

Een complexe en snel evoluerende maatschappelijke context daagt het management en bestuurders van sociale economie ondernemingen en coöperaties uit om zich steeds opnieuw te bevragen over wat ‘goed besturen’ betekent. Het integreren en realiseren van basisprincipes zoals voldoende bezig zijn met missie en doelstellingen, het werken aan een goed samenspel tussen management en bestuur, aandacht voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, een duurzaam financieel beleid, kwaliteit van de interne en externe relaties,… dienen steeds opnieuw deel uit te maken van besluitvorming. Maar hoe doe je dat?

Socialeeconomie.be nodigt u uit om mee te stappen in een traject tot professionalisering van goed bestuur in uw sociale economiebedrijf. Dit traject wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Hefboom en zijn partners Curia en Cera, Dienstverlening coöperatief ondernemen geven in de eerste jaarhelft van 2017 vorm aan het professionaliseringstraject.

Tweede inspiratieavond 13 maart in Brugge

Op 13 februari vond de eerste inspiratiesessie plaats. De eerste avond in Leuven was voor velen inspirerend en werd positief onthaald. Indien u hierop niet aanwezig kon zijn, nodigen wij u, samen met één of meerdere van uw collega’s directieleden/bestuurders, uit op de studie- en inspiratieavond op maandag 13 maart in het Provinciaal Hof in Brugge.

Er is onthaal met broodjes vanaf 17u. Het programma start om 18u.

  • Gastspreker is Herman Daems. Momenteel is hij voorzitter van de raad van bestuur van de KU Leuven en van bankgroep BNP Paribas Fortis. Voorheen was hij onder meer hoogleraar bedrijfskunde en strategisch management in Leuven en Groningen, topman van de Gimv, voorzitter van de Belgische Commissie Corporate Governance, … Herman Daems laat de aanwezigen delen in zijn jarenlange ervaringen uit de bestuurskamers van ondernemingen en de publieke sector. Hij focust op een aantal aspecten als “wat is goed bestuur”, “wat doet een raad van bestuur”, “wat moet van bestuurders verwacht worden”, “lost een goede bestuursstructuur alles op”, …
  • Daarna schetst Prof. Marleen Denef (Curia advocaten) de eigen dynamieken vanuit het vzw terrein en vanuit de coöperaties.
  • Vervolgens gaan Dirk Dalle (Hefboom) en Marleen Denef in gesprek met Kristien Soenen, Kris Stevens, Isabelle Van de Populiere, Luc Vandewalle, Michel Vanholder en Guido Veys. Ze hebben elk een ruime ervaring in management en bestuur van sociale economie ondernemingen/coöperaties. Er wordt ingegaan op de vele verschillende facetten van goed bestuur en het samenspel tussen management en bestuur.
  • Nadien worden het scan-instrumentarium en het vervolgtraject voorgesteld.
  • Prof. Antoon Vandevelde, econoom en filosoof en bestuursvoorzitter van Hefboom sluit het inhoudelijk gedeelte af, gevolgd door een netwerkmoment om 20u30.

U kan zich inschrijven voor deze gratis studie- en inspiratieavonden Daar kan u zich ook kandidaat stellen voor één van de 20 gratis scans en 10 gratis individuele begeleidingstrajecten.

Dit professionaliseringstraject is gericht op sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, lokale diensteneconomie, coöperaties met sociaal oogmerk.

Inschrijven voor de studie- en inspiratieavond in Brugge

Dit professionaliseringstraject komt tot stand vanuit socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Deze opdracht wordt uitgevoerd door Hefboom in samenwerking met Curia en Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen.

Vlaanderen Sociale Economie Advies corporate governance sociale economie corporate governance

 

 

 

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Valérie Carrette (valerie.carrette@hefboom.be) of Stéphanie Bonnave (stephanie.bonnave@hefboom.be).