Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn

Coöperatie als alternatief voor de vzw?

Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn.

Het zorglandschap in verandering.

De vergaande professionalisering, het streven naar doeltreffendheid en schaalvergroting, meer kritische en mondige zorgvragers, duidelijkere verwachtingen van overheid (o.a. een grotere verantwoordingsplicht) en van kredietverleners en de eisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn trends die aangeven dat ondernemen in de zorg complexer wordt, ook voor de door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen binnen zorg en welzijn.

De groeiende complexiteit doet organisaties stilstaan bij hun organisatie en rechtsvorm. Ook de veranderende regelgeving draagt daar toe bij. Wat is de meest opportune vorm voor een organisatie om zijn aanbod en zijn interne organisatie te organiseren? De coöperatie wordt daarbij meer en meer naar voren geschoven als een boeiend alternatief of als een aanvulling voor de vzw-structuur.

Op die manier kan men misschien tegemoet komen aan de eisen en opportuniteiten die de evoluties in de sector met zich meebrengen op het gebied van zorg, patrimoniumbeheer, financiering en aankoopbeheer. Daarnaast biedt de coöperatieve vennootschap kansen voor een verdere vermaatschappelijking van de zorg. Cliënten en hun omgeving kunnen zelf of mee initiatief nemen, participeren in de vennootschap en hebben medezeggenschap. Doordat zij ook economisch participeren kan de coöperatie bovendien een hefboom zijn voor professionalisering, performantie en innovatie.

Socialeeconomie.be nodigt u uit om mee te stappen in een traject rond coöperatief ondernemen in zorg en welzijn. Tijdens dit traject kan u kennismaken met (het statuut van) de coöperatieve onderneming en krijgt u meer informatie over de kansen van coöperatief ondernemen voor uw organisatie.

Twee gratis studie- en inspiratieavonden

Om tegemoet te komen aan de vragen en noden die de sector heeft over coöperatief ondernemen in zorg en welzijn organiseren we in juni twee gratis studie- en inspiratieavonden met als thema ‘Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn’. Op 12 juni vond in Mechelen de eerste studieavond plaats.

De tweede avond gaat door op 21 juni in Brugge. Er wordt ingegaan op de evoluties in zorg en welzijn en op de essentiële elementen en de mogelijkheden van coöperatief ondernemen. Deelnemers maken kennis met een aantal concrete voorbeelden/vormen van coöperaties. We vergeten ook het internationaal perspectief niet en lichten de internationale principes van coöperatief ondernemen toe. Gastspreker advocaat en vennoot van Eubelius, Matthias Wauters zoomt in op de op til zijnde hervorming van de wetgeving op de vennootschappen en de verenigingen en de gevolgen voor het statuut van de vzw en de coöperatieve vennootschap.

Deze avonden zijn er voor directies, leden van de raad van bestuur en leden van algemene vergadering en medewerkers van door Vlaanderen erkende voorzieningen binnen zorg en welzijn. Deelnemende organisaties kunnen op deze dagen een individueel feedbackgesprek krijgen over hun coöperatieve vraagstukken.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville, grieke.forceville@hefboom.be of via 0498 24 47 99.

Programma en inschrijven

Dit programma wordt u aangeboden door socialeeconomie.be en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Hefboom en zijn partner Cera geven, in samenwerking met de koepels van zorg en welzijn, SOM, het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro, vorm aan dit traject.

Coöperatief ondernemen in zorg en welzijnCoöperatief ondernemen in zorg en welzijn