Inventaris financieringsmogelijkheden sociale economie

Inventaris financieringsmogelijkheden sociale economie

Inventaris financieringsmogelijkheden sociale economie

Begin 2016 maakte Hefboom een de inventaris financieringsmogelijkheden sociale economie. Het werd een overzicht van bekende en minder bekende financieringsvormen voor de sector van sociale economie. In de inventaris wordt per instrument stilgestaan bij de mogelijkheden voor de sociale economie ondernemingen.

In het verlengde hiervan organiseerde Hefboom op 26 april een succesvolle workshop over financiering voor de sociale economie. Het verslag daarover vind je hier.

De inventaris is gratis te downloaden:

Download inventaris

De opmaak van deze inventaris kaderde in een opdracht die werd gefinancierd door de Vlaamse overheid, meer bepaald door de Vlaamse minister van Sociale Economie. Deze opdracht kwam tot stand in samenwerking met Trividend en in|C.

Financiering voor de sociale economie Hefboom