Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn – Inspiratieavonden

Kansen van coöperatief ondernemen in zorg en welzijn

PROGRAMMA EN INSCHRIJVING

Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn

Het zorglandschap is in volle evolutie en ondernemen in de zorg wordt complexer. Die groeiende complexiteit doet organisaties stilstaan bij hun organisatie en rechtsvorm. Ook de veranderende regelgeving draagt daar toe bij. Wat is de meest opportune organisatievorm en rechtsvorm? De coöperatie wordt daarbij meer en meer naar voren geschoven als een boeiend alternatief of een aanvulling voor de vzw-structuur.

Socialeeconomie.be nodigt u uit om mee te stappen in een traject rond coöperatief ondernemen in zorg en welzijn. Tijdens dit traject kan u kennismaken met (het statuut van) de coöperatieve onderneming en krijgt u meer informatie over de kansen van coöperatief ondernemen voor uw organisatie.

Meer informatie over het project

Om tegemoet te komen aan de vragen en noden die de sector heeft over de coöperatie als mogelijke organisatievorm organiseren we in juni 2017 alvast twee studie- en inspiratieavonden rond coöperatief ondernemen in zorg en welzijn. Op 12 juni vond de eerste avond plaats in Mechelen. De volgende avond vindt plaats op 21 juni.

Wanneer en waar

21 juni in Psychiatrisch Ziekenhuis Onzelievevrouw, Koning Albert I-laan 8, 8200 Brugge, 17.00 tot 21.00 uur.

Programma

Er wordt ingegaan op de evoluties in zorg en welzijn en op de essentiële elementen en de mogelijkheden van coöperatief ondernemen. Deelnemers maken kennis met een aantal concrete voorbeelden/vormen van coöperaties. We vergeten ook het internationaal perspectief niet en lichten de internationale principes van coöperatief ondernemen toe. Gastspreker advocaat en vennoot van Eubelius, Matthias Wauters zoomt in op de op til zijnde hervorming van de wetgeving op de vennootschappen en de verenigingen en de gevolgen voor het statuut van de vzw en de coöperatieve vennootschap.

Voor wie

Directies, leden van de raad van bestuur, leden van algemene vergadering en medewerkers van door Vlaanderen erkende voorzieningen binnen zorg en welzijn.

Bevraging

In deze beknopte vragenlijst peilen we naar de kennis en ervaring van welzijns- en zorgorganisaties over coöperatief ondernemen. De vragenlijst kan u hier vinden. Het invullen van deze online vragenlijst duurt slechts vijf minuten en kan tot 10 mei. We vragen aan deelnemers van de studieavonden om vooraf de vragenlijst in te vullen.

Deelnemende organisaties die dit kenbaar maken in de bevraging, kunnen op deze dagen een individueel feedbackgesprek (30 à  60 minuten) krijgen over hun coöperatieve vraagstukken (14.30 – 17.30 uur).

Meer informatie

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville, grieke.forceville@hefboom.be of via 0498 24 47 99.

Deelnemen

Deelname is gratis. Het definitieve programma wordt u nadien toegezonden. Via onderstaande formulier kan u zich inschrijven

Inschrijvingsformulier event coöperatief ondernemen in zorg en welzijn

  • Vul een waarde tussen 0 en 15 in.

Dit programma wordt u aangeboden door socialeeconomie.be en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Hefboom en zijn partner Cera geven, in samenwerking met de koepels van zorg en welzijn, SOM, het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro, vorm aan dit traject.

Vlaanderen Sociale Economie Adviessociale economie